ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

Ουρολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2276, 2285

Cookies