ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Τηλέφωνα ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Cookies