ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ/ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

Τηλέφωνα ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

Cookies