ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->Μ.Ε.Π.Κ. ΜΟΝ.ΕΝΤ.ΠΑΡ.ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ   

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΜΕΠΚ-Β ΚΤΗΡΙΟ-4ος ΟΡΟΦΟΣ
Προϊσταμένη2634
Νοσηλευτές/τριες2635
Εφημερεύων375338
Αποθήκη2668

Cookies