ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-Β ΚΤΗΡΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ
Προϊσταμένη2640
Γραμματεία 2297 FAX2810392069
Γραμματεία Δ/ντη2095
Γραμματεία Απογευματινών2011
Γραμματεία Ενημ.Ασθενών5376
Νοσηλευτές/τριες2841
Γραφείο Ιατρών2986
Αρχείο2094
Δωμάτιο Ιωδίου2364, 2629
Δωμάτιο Ιωδίου 175378
Δωμάτιο Ιωδίου 185379
Κυτταροστατική μονάδα ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Γ12415
Ιατροί ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ12155,2133
Νοσηλευτ/ες Χημ/πείας Γ12411
Προϊσταμ. Χημ/πείας Γ12310
Κλινικές Μελέτες (κτ. ΝΙΑΡΧΟΣ)2987,2783,2570,2857

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ
Προϊσταμ. Χημ/πείας Γ12310
Νοσηλευτ/ες Χημ/πείας Γ12411
Ιατροί ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ12155,2133

Cookies