ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->Ω. Ρ. Λ. ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2277

Cookies