Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΠΑ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΠΑ5285

 

Cookies