Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΚΤΗΡΙΟ ΝΙΑΡΧΟΣ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ2686, 2236

 

Cookies