Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

2213
Γραφείο Προμηθειών2030, 2476, 542080
Εξωσυμβατικά2073,5272, FAX 2748

 

Cookies