Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ5301, 2694, 542-560, 2232
Προϊσταμένη2690 FAX: 542087
Ταμείο2232, 5301-04

 

Cookies