Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ2230, 2238, 2079, 542067

 

Cookies