Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ2576

 

Cookies