Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Προϊσταμένη 2547,FAX: 375318
Αναπλ. Προϊστάμενος2765
Εισ.-Εξιτ. Ασθενών2548, 2550
ΙΚΑ2551
Λογιστήριο Γρ. Κίνησης2023, 2050, 2552
Παρακλινικές εξετ.2168

 

Cookies