Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Προϊστάμενος2462
Προϊσταμένη Εξωτερικών Ιατρείων Ισογείου2453
Γραμματεία2461, 2844
Προϊσταμένη Εξωτερικών Ιατρείων Υπογείου2049
Ραντεβού542107, 108
Αποθήκη Office2454
Αιμοληψίες2267
Εμβόλια, Καρδιογρ.5328

 

Cookies