Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Διευθυντής4608
Γραμματείατηλ/φαξ 2241

 

Cookies