Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Γραμματεία2241, 2207, ΦΑΞ 2810392241

 

Cookies