Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ-ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Πειραματόζωα2639

 

Cookies