Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής2499.2016
Γραμματεία2848.2017
Νοσηλεύτριες2498
Simulator2755.5323
Γραφ. Ιατρών-Φυσικών2704
Τεχνολόγοι2818.2074
Εξεταστήριο2497
Κλιν. Ακτιν/σίας2411
Σεμινάρια2830

 

Cookies