Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Μαστογραφία Κοντογιάννης2785
Αίθουσα Σεμιναρίων2554
Γραμματεία,Γραμματεία ΠΚ2545
Εφημερεύων2557

 

Cookies