Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Γραμματεία2539, 2882
Αίθουσα2556
Ιατροί2801
Μαρής2797
Παπαδάκη2092

 

Cookies