Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-4ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής5007
Προϊσταμένη2244
Γραμματεία2363, FAX 392052
Νοσηλευτές/τριες2237
Ειδικευόμενοι2749
Εφημερεύων2948
Ζαγανας5400
Μαστοροδήμος2208
Μαυρίδης5395
Σπανάκη,Τζαγκουρνισάκης5383

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΔΩΜ.412946
ΔΩΜ.422947
ΔΩΜ.442949
ΔΩΜ.452950
ΔΩΜ.462951
ΔΩΜ.472952
ΔΩΜ.482953
ΔΩΜ.492954
ΔΩΜ.502956

 

Cookies