Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-2ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Προϊσταμένη2312
Νοσηλευτές/τριες2419
Δωμάτιο2865

 

Cookies