Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-3ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντής5050.5381
Προϊσταμένη2361
Γραμματεία2359, FAX 392847
Νοσηλευτές/τριες2299
Ειδικευόμενοι2728
Εξεταστήριο2817
Επιμελητές2688
Εφημερεύων2643
Σεμινάρια2424
2360
Παναγιωτάκης2424
5394

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΔΩΜ.412966
ΔΩΜ.422760
ΔΩΜ.432967
ΔΩΜ.442968
ΔΩΜ.452969
ΔΩΜ.462970
ΔΩΜ.472971
ΔΩΜ.482972
ΔΩΜ.492973
ΔΩΜ.502974

 

Cookies