Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ5051
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2478

 

Cookies