Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΟΚΑΝΑ-ΚΤΗΡΙΟ ΟΚΑΝΑ-

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΟΚΑΝΑ5331

 

Cookies