Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Προϊστ. Βιοϊατρικής κ.Στρατάκης2810392214, 2810542651
Υπευθ. Ιατροτεχν/κού Εξοπλ. κα Κονσολάκη2705
Συντ. Χειρουργείων & Μονάδων2580
Υπευθ. Βλαβών κα Μανδαλάκη5312
Συντ. Εργαστήριων2702
Συντ. Ακτινολογικών & Κλινικών2703
Συντ. MTN2604
Συντ. Εξωτ.ιατρείων & ΤΕΠ2440

 

Cookies