Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΤΜΗΜΑ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Προϊστ.Τμ.ΗΜ Εγκαταστάσεων Μιχ.Παπαδάκης2695
Περβολαράκης Μηχανολόγος2444
Ηλεκτρολογικό Γραφείο Βαρδαβάς2247
Ηλεκτρολογικό Γραφείο ΤΤ Αγιοργιωτάκης2458
Μηχανολογικό Γραφείο Δρακάκης2824
Ηλεκτρολόγοι2528
Ηλεκτρολόγοι Μ.Ι.Μ.2670
Ψυκτικοί2682
Υδραυλικοί2527
Θερμαστές2684
Μηχανοτεχνίτες2530
Αέρια2796

 

Cookies