Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Προϊστ. Τεχν. Τμήματος κ.Χανιωτάκη2733, 2810542651
Γρ.Μελετών Κατσαράκης2047
Τηλεματική και Τηλεϊατρική2900
Ξυλουργοί2532
Δομικοί & Σιδηροκατασκευαστής2517

 

Cookies