Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΤΗΛ2810-375021
FAX2813-405316

 

Cookies