ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το ΠΑ.Γ.Ν.Η.
(από Δευτέρα, 27/05/2024 8:00πμ έως Τρίτη, 28/05/2024 8:00πμ)
useful information information: Ελληνικά English

Τηλέφωνα μονάδας

Νέα ΠΑΓΝΗ

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Δ3-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Διευθυντής2211
Βλάβες2060
Τεχνικό Τμήμα2553
Τμήμα Δικτύων και Εξοπλισμού προϊστάμενος2441
Υποστήριξη Εφαρμογών2443
Administrators2031

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ