Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Δ3-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Προϊστάμενος2211
Βλάβες2060
Τεχνικό Τμήμα2553
Υποστήριξη Εφαρμογών2443
Administrators2031

 

Cookies