Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΙΕΡΕΑΣ-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ-

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΙΕΡΕΑΣ2761

 

Cookies