Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ2678
ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ2531

 

Cookies