Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ2546

 

Cookies