Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ2234
Καθαρίστριες2015
Μεταφορείς2843

 

Cookies