Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ2210

 

Cookies