Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών2701

 

Cookies