Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΑΡΧΟΣ-ΚΤΗΡΙΟ ΝΙΑΡΧΟΣ-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΑΡΧΕΙΟ2833
ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΑΡΧΟΣ2442

 

Cookies