Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΠΡΟΝΗΠΙΟ-ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ-

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ542177
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ2667
ΠΡΟΝΗΠΙΟ2825

 

Cookies