Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΞΕΝΩΝΑΣ ΝΙΑΡΧΟΥ-ΚΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ-

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΞΕΝΩΝΑΣ ΝΙΑΡΧΟΥ2087

 

Cookies