Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ-ΚΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΥ ΙΑΤΡΩΝ-

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ2665

 

Cookies