Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Γραμματεία2572

 

Cookies