Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-Δ ΚΤΗΡΙΟ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Δ4-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ2448

 

Cookies