Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Ανακοπές2777
Κέντρο2111, μονο εσωτ.2100
Οδηγοί2770
Πληροφορίες2835, 2549
ΠΥΛΗ2757
Υπεύθ. Τηλ. Κέντρου Ηλεκτ. Μηχ.5033, 5020, 2900

 

Cookies