ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το ΠΑ.Γ.Ν.Η.
(από Δευτέρα, 27/05/2024 8:00πμ έως Τρίτη, 28/05/2024 8:00πμ)
useful information information: Ελληνικά English

Τηλέφωνα μονάδας

Νέα ΠΑΓΝΗ

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Διοικητής2083, 542061
Αναπλ.Διοικητής2240, 542062
Γραμματεία Διοίκησης2300, 2240 FAX: 542064
Αίθουσα Δ.Σ.2479
Γραμματεία Δ.Σ.2235, 2480, 542065
Διοικ.Διευθυντής2203, 542081
Υποδιευθυντής Διοικητικού 2477, 542068
Υποδιευθυντής Οικονομικού2477, 542069

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ