Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Διοικητής2200, 542061
Αναπλ.Διοικητής2240, 542062
Γραμματεία Διοίκησης2300, 2240 FAX: 542064
Αίθουσα Δ.Σ.2479
Γραμματεία Δ.Σ.2480, 542065
Διοικ.Διευθυντής2203, 542081
Υποδιευθυντής Διοικητικού 2477, 542068
Υποδιευθυντής Οικονομικού2477, 542069

 

Cookies