Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ-Α ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Μαία-Προϊσταμένη2612
Νοσηλεύτριες2611
Αίθουσα2182
Ιατροί2614.2093
Παρ.Επιτόκων2836
Σεμινάρια2042

 

Cookies