Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ-Β ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Προεγχειρ.Έλεγχος2465
Γραμματεία2838
Νοσηλευτές/τριες - Υποδοχή2625.5363
Αναισθησιολόγοι2994
Γραφείο Τομεάρχη2082
Ανάνηψη2627
Βοηθητικό Προσωπικό2626.2493
Ιατροί2321
Ιατροί - Αποδητήρια2622, 2623
Παραγγελίες Υλικών5369
Σηπτικό Χειρουργείο2619

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Προϊσταμένη2621
Προϊσταμένη Αναισθησίας2628

 

Cookies