Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΕΠ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε-ΙΣΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Βραχεία Νοσηλεία5333
Ακτινολογικό2787, 2790, 2791
Αίθουσα Χειρουργείου2752
Γυναικολογικό2279
Δερματολογικό5274
Καρδιολογικό2504, 5404(εφημ)
Ορθοπεδικό2715
Οφθαλμολογικό2086
Ουρολογικό2514
Παθολογικό2753, 2395
Παιδιατρικό2505
Χειρουργικό2514
Ψυχιατρικό2455
ΩΡΛ2263

 

Cookies