Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντης4621
Γραμματεία2241, 2207, ΦΑΞ 2810392241
Δημ.Υγ.Ερ. (Χατζή Λήδα)4612
Επισκέπτες Υγείας2212
Κλιν. Προλ/κής Ιατρικής2243
Εργ. Προγρ. Υγείας2212

 

Cookies