ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Σήμερα εφημερεύει το ΠΑ.Γ.Ν.Η.
(από Δευτέρα, 27/05/2024 8:00πμ έως Τρίτη, 28/05/2024 8:00πμ)
useful information information: Ελληνικά English

Τηλέφωνα μονάδας

Νέα ΠΑΓΝΗ

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ

Τμήμα

Τηλέφωνα

Δ/ντης4608
Γραμματεία2243,2206,2524,2709
Επισκέπτες Υγείας5328
Εργ. Προγρ. Υγείας5328
Κλιν. Προλ/κής Ιατρικής2243

JB Cookies


Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ